บริการของเรา

BALSE CONSULTING 
BUSINESS ACCELERATOR OF SUCCESSFUL ENTREPRENEURSHIP 
 
เรามีบริการที่ปรึกษาและดำเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุน และบริการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งรูปแบบที่ปรึกษารายเดือน และการให้บริการรายครั้ง ด้านการดำเนินการประงานงานขออนุมัติต่าง ๆ ทั้งทางด้านการนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร และรายงานผลการดำเนินงานต่อ BOI โดยการบริการรายดือนรวมถึงการให้คำแนะนำด้านการจัดวางระบบบัญชีและการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของ BOI เพื่อให้คุณได้ใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสูงสุด
 
เราไม่ใช่เพียงแค่รับข้อมูล และคีย์งานยื่นเท่านั้น มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่รับมาพร้อมให้คำแนะนำและ/หรือทางเลือก การยืนยัน/ทวนสอบข้อมูล เข้าชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ และติดตามงานจนได้รับการอนุมัติ
 
 
Powered by MakeWebEasy.com