สิทธิประโยชน์ BOI

สิทธิประโยชน์ BOI ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและไม่ใช่ภาษีอากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
 • ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
 • อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อการศึกษาลู่ทางการลงทุน
 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น
 • อนุญาตให้นำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา
 • อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล
 • อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ50

 • ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นสองเท่า

 • ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

 • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแบ่งประเภทกิจการที่จะให้สิทธิประโยชน์ข้างต้นออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่ม A และกลุ่ม B ความสำคัญของกิจกรรมดังนี้

 • กลุ่ม A  ได้แก่ กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล เครื่องจักร วัตถุดิบ และสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร ซึ่งแบ่งเป็น A1, A2, A3, A4
 • กลุ่ม B  ได้แก่ กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์เฉพาะด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร ซึ่งแบ่งเป็น B1, B2

 

สิทธิประโยชน์ข้างต้นเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรียกว่า "การให้สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)" ซึ่งนอกเหนือสิทธิประโยชน์พื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ สามารถขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ (Merit-based Incentives)


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้