ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

การันตีการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 100% เราทำการวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว

  • การให้คำปรึกษาและการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  • จัดทำคำขอรับการส่งเสริมฯข้อมูล
  • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับยื่นขอรับการส่งเสริมฯ รวมถึงรายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ภายใต้ข้อกำหนดของ BOI
  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ BOI และดำเนินการอื่นๆจนได้รับบัตรส่งเสริม
การสร้างความเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวด้วยการลดต้นทุนจากการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
Powered by MakeWebEasy.com