บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป

ประเภทกิจการตามที่กำหนดไว้ในบัญชีประเภทกิจการท้ายประกาศนี้เป็นกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
กิจการบริการและสาธารณูปโภค
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Powered by MakeWebEasy.com