บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป

ประเภทกิจการตามที่กำหนดไว้ในบัญชีประเภทกิจการท้ายประกาศนี้เป็นกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน

อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

กิจการบริการและสาธารณูปโภค

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Powered by MakeWebEasy.com