บริการอื่น


บริษัทยังเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางเพื่อช่วยลดระยะเวลาและขจัดปัญหาในการทำงานขององค์กร
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
 • จดทะเบียนเลิก
 • จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี
 • จองชื่อนิติบุคคล
 • การแก้ไขรายการทางทะเบียน
 • การเพิ่มทุน
 • การลดทุน
 • การควบบริษัท
 • การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
 • การจดทะเบียนแปรสภาพ
 • จดทะเบียนพาณิชย์
Powered by MakeWebEasy.com